เตรียมอุปกรณ์

  1. ES LED Panel 36W
  2. สวิทซ์หรี่ไฟ (Dimmer Switch)

วิธีการติดตั้งใช้งาน

LED Panel 36W ใช้กับ LED Driver ที่มีวงจรหรี่ได้ เช่น รุ่น AD-LPG-T9AA-42V1000 จะมีสายไฟ DC เพิ่มมาอีก 2 เส้นก็คือ DIM+ และ DIM- ให้ต่อ สาย DIM+ จาก LED Driver ไปหาขั้ว DIM+ ของสวิทซ์หรี่ไฟ (Dimmer Switch) และต่อ สาย DIM- จาก LED Driver ไปหาขั้ว DIM- ของ สวิทซ์หรี่ไฟ (Dimmer Switch)

และต้องป้อนไฟ 220VAC  ที่ขั้ว L และ N ตามรูปข้างล่าง ก็จะทำงานได้ทันที

การทำงาน

เมื่อต่อเข้ากับไฟ 220 VAC ก็จะสามารถเปิด-ปิด และ หรี่แสงไฟ LED Panel ได้ผ่านสวิทซ์หรี่ไฟ (Dimmer Switch)

การติดตั้ง

ให้ติดตั้งในจุดหรือตำแหน่งที่ต้องการให้มีแสงไฟส่องสว่างและต้องการหรี่แสงไฟได้

กรณีที่ต้องการใช้สวิทซ์หรี่ไฟ (Dimmer Switch) คุมโคมไฟ LED Panel หลายๆ แผ่นล่ะก็ ก็ให้ต่อเช่นเดียวกัน โดยต่อ สาย DIM+ จาก LED Driver ไปที่ขั้ว DIM+ ของสวิทซ์หรี่ไฟ (Dimmer Switch) และต่อ สาย DIM- จาก LED Driver ไปหาขั้ว DIM- ของ สวิทซ์หรี่ไฟ (Dimmer Switch) ตัวเดียวกัน, สวิทซ์ตัวเดียว สามารถต่อคุมโคมไฟ LED panel ได้ 20 แผ่น

 

ติดต่อแผนกบริการ: บ.เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเท็มส์ จำกัด โทร: 043 915501/ สายด่วน: 083 3570032 อีเมล: sales@esthai.com